4/C’LİYE GERİYE DÖNÜK AİLE YARDIMI İÇİN YARGI KARARI

 

 

Malatya İdare Mahkemesinin 2013/479 E., 2013/1502 K. Sayılı ve 31.12.2013 tarihli kararında; Malatya İli İnönü Üniversitesinde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan Türk Eğitim Sen üyesi Hakan ALTUNTAŞ’ın aile yardımından yararlanmak üzere yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline ve yoksun kaldığı parasal hakların başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davacıya iadesine karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde, davacının çalışmasının süreklilik arz ettiği, 375 sayılı KHK Ek 8. Maddesinin istisnası kapsamında kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel olmadığından aile yardımından yararlandırılması gerektiği belirtilmiştir.

  

İlgili karar için tıklayınız