4/C’Lİ SENDİKA YÖNETİCİLERİ DE AYLIKSIZ İZNE AYRILABİLİRLER

 

 


 

Devlet Personel Başkanlığının 26.04.2012 tarih ve 6524 sayılı mütalaası ile 23.07.2012 tarih ve 12638 sayılı mütalaalarında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi uyarınca geçici personel statüsünde istihdam edilenlerin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 18. Maddesi hükümlerine göre konfederasyon, sendika ve sendika şubesi yönetim kurulu üyeliklerine seçilmeleri halinde aylıksız izin hakkından yararlanabilecekleri, aylıksız izin talebinde bulunmayanların ise haftada bir gün kurumlarından izinli sayılacağı görüşüne yer verilmiştir.

 

Bilindiği gibi 4/C statüsünde bulunan sendika yöneticileri ve hatta şube başkanları bulunmaktadır. Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 Nolu Şube Başkanımız Gürol YER, kurumunda 4/C statüsünde çalışmakta olan bir şube başkanımızdır. Nitekim DPB’nin görüşleri doğrultusunda Şube Başkanımız da 4688 Sayılı Yasa kapsamında aylıksız izne ayrılmıştır.

 

 

İlgili DPB Görüşleri İçin Tıklayınız