ÖSYM’NİN ŞUBE MDR. SINAV SORULARINI AÇIKLAMAMASINI YARGIYA TAŞIDIK

ÖSYM’NİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SORULARINI AÇIKLAMAMASINI YARGIYA TAŞIDIK

  

Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak ÖSYM Başkanlığına gönderdiğimiz 14.01.2014 tarih ve 152 sayılı yazımızda, 29 Aralık 2013 tarihinde yapılan 2013 Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı’nın (2013- MEB GYS) sorularının yayınlanmasını talep etmiştik. ÖSYM Başkanlığından Sendikamıza gönderilen 21.01.2014 tarih ve 1393 sayılı cevabi yazıda ise, 6495 sayılı Yasa ile sınav sorularının Bilgi Edinme Hakkı kapsamı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle olumsuz cevap verilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak açtığımız davada, bilgi edinme başvurumuzun reddine ilişkin 21.01.2014 tarih ve 116/1393 sayılı işlemin iptali ile bu işleme dayanak gösterilen 6495 sayılı Kanun’un 33. Maddesi ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 2 nci maddesine eklenen “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmünün T.C. Anayasası’na aykırı olması sebebiyle somut norm denetimine tabi tutulmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini talep ettik.

 

Dava dilekçesi için tıklayınız.