PYBS’DE BAŞVURU İÇİN BELİRLENEN GELİR RAKAMI YÜKSELTİLMELİDİR

 

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığınca yoksul ve başarılı öğrencilere maddi bir katkı sağlamak amacıyla düzenlenen  Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nın 2014 yılı Başvuru Kılavuzu yayınlanmıştır. Kılavuzda başvuru için ailenin 2013 yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2014 Malî Yılı için tespit edilen 6.150 TL (altı bin yüz elli TL)’ yi geçmemesi gerektiği belirtilmektedir. Ülkemizin ve eğitim çalışanlarının ekonomik şartları göz önüne alındığında  fert başına düşen yıllık  gelirin  6.150 TL’yi geçmemesi koşulu  öğretmen çocuklarına ayrılan kontenjanları  fiilen kullanılamaz hale getirmektedir. Türk Eğitim Sen olarak yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi için kılavuzda yeni bir düzenleme yapılarak, belirlenen ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın yeniden tespit edilmesi ve öğretmen çocuklarının da sınava başvurabilmesinin sağlanması için  Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız