YGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANMALIDIR


İki basamaklı ve altı oturumlu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’nin (ÖSYS) ilk sınavı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 23.03.2014 tarihinde yapılmıştır. 2 milyon öğrencinin katılımı ile gerçekleşen ve bu yönüyle de çok sayıda insanı etkileyen Yükseköğretime Geçiş Sınavı sorularının sadece yüzde 20’lik kısmı yayımlanmıştır. Bu durumda da her testten 40’ar olmak üzere sorulan  160 sorunun yalnızca 32 tanesi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Anayasamızda yer alan temel hak ve hürriyetlerden olan hak arama hürriyeti, hukuk devleti ilkesi ve idarenin şeffaflığı ilkesi ile bağdaşmayan bu tutuma karşı sorularının yayımlanması istemi ile, Türk Eğitim Sen olarak ÖSYM’ye talep yazısı yazdık ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bilgi edinme talebinde bulunduk.

 

ÖSYM’den talep yazımız için tıklayınız.

ÖSYM’ye yaptığımız bilgi edinme başvurusu için tıklayınız.