ANAYASA MAHKEMESİ MEB YASASINI GÖRÜŞECEK

 

Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Türk Eğitim Sen olarak, Özellikle 22.maddesi ve 25. Maddesi delaleti ile 652 sayılı KHK ya eklenen Geçici 10. Maddesi hukuk ve hakkaniyet anlayışı ile bağdaşmayan ve Milli Eğitim Bakanlığında âdete bir kıyım yaşanmasına neden olan söz konusu Kanunun memurlar için sıkıntı oluşturan maddelerini her platformda gündeme getirerek gerekli adımları attık. Kanunun yürürlüğe girmesi ile mevcut görevlerinden alınan üyelerimizin dava açma sürecine de katkıda bulunduk. Bu anlamda, Anayasa konusunda uzman hukukçularla bir araya gelerek komisyon çalışması gerçekleştirdik ve Komisyondan çıkan raporu ilgili yerlere göndererek sürece bizzat katkıda bulunduk.

Pek çok bakımdan hukuk ve hakkaniyete aykırı olan söz konusu Kanunun birçok maddesinin yürürlüğünün durdurulmasını ve iptali için 18.04.2014 tarihinde Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmıştı. Anayasa Mahkemesinin resmi internet sayfasında “14 Mayıs 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi” başlığı ile verilen gündem cetveli arasında Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da yer almaktadır.