EŞDEĞERLİK SINAV SONUÇLARI İLE DE DİL TAZMİNATI ALINABİLMELİDİR

 

 “Dil Tazminatı” yabancı dil bilen memurun almış olduğu ek ücrettir. Bu tazminata ilişkin düzenleme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesinde yer almaktadır.

Ülkemizde, ÖSYM tarafından, yılda iki kez Yabancı Dil Sınavı(YDS) yapılmaktadır. Bununla birlikte, diğer ülkelerin yapmış olduğu bazı sınavların ülkemizde geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmektedir.  Geçerliliği kabul edilen ve “eşdeğerlilik sınavları” olarak adlandırılan söz konusu sınavların YDS puan karşılıkları ÖSYM tarafından düzenlenen “dönüşüm tablosu” ile belirlenmektedir.

Ancak dil tazminatı için eşdeğerlilik sınavları kabul edilmemekte ve Sendikamıza ulaşan bilgilere göre, eşdeğerlilik sınav sonucu ile dil tazminatı ödenen kişilerden, almış oldukları dil tazminatları Milli Eğitim Bakanlığınca geri istenmektedir.

Yüksek lisans, doçentlik, tıpta uzmanlık gibi her alanda eşdeğerlik sınavları kabul edilirken; sadece dil tazminatının ayrık tutulması ve eş değerliği kabul edilen sınavlar ile dil tazminatının alınamaması “eşitlik ilkesine” aykırı nitelik taşımaktadır. Bu yönüyle söz konusu tavır doğru olmadığı gibi Anayasaya aykırılık niteliği arz ettiği için hukuki de değildir.

Tüm bu nedenlerle, memurlara eşdeğerlilik sınavlarının sonuçlarının dönüşüm tablosundaki karşılıkları ile dil tazminatı ödenmesi ve bu şekilde dil tazminatı ödenmiş olan kişilerden yapılmış olan ödemenin geri istenmemesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığına, Başbakanlığa ve ÖSYM’ye yazılı başvuruda bulunduk.

 

Başbakanlığa yazdığımız yazı için tıklayınız

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

ÖSYM’ye yazdığımız yazı için tıklayınız