AYM MEB YASASINI GÖRÜŞMEYE BAŞLADI

 

 

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi tarafından 14 Mayıs 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30’da yapılan toplantısında 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, dershanelerin kapatılması ve buna bağlı yapılacak işlemler ile, şube müdürleri, maarif müfettişleri, okul idarecilerini ilgilendiren hususların yer aldığı 2014/88E sayılı dosya ile ilgili CHP tarafından yapılan başvurunun dilekçesinde yer alan noksanlıkların giderilmesi hususunda karar verilmiştir.

Akabinde CHP tarafından usul eksikliği giderilmiş ve Anayasa Mahkemesi 22 Mayıs 2014 Perşembe Günü Saat 09.30’da yaptığı toplantıya ek gündem maddesi olarak ekleyerek görüşmeye başlamıştır. Yapılan görüşmede yeniden ilk inceleme yapılmış ve usul eksikliği olmadığından dosyanın esasına geçilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin esasa girmesi ve bugün ek gündeme alması bu davaya verdiği önemi göstermesi bakımından önemlidir. AYM’nin esasa girmesi Kanunun iptal edilmesi hususunda umut verici bir adımdır. Böylesine geniş konuları içinde bulunduran bir Kanunla ilgili, ilk görüşmede karar verilmesi mümkün değildir. Nitekim, AYM konuya ilişkin kendi sitesinde yayınladığı karar sonucunda:
“ A- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,
B- Yürürlüğü durdurma isteminin bu konuya ilişkin raporun hazırlanmasından sonra karara
bağlanmasına," denilmiştir.

Umuyoruz ki; AYM önümüzdeki görüşmelerinde, 13 Haziran öncesi beklenen kararı verecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.