KIRIKKALE’DE MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINA İPTAL…

  

Türk Eğitim Sen olarak, Kırıkkale İlinde sendikamız üyelerinin de aday olarak katıldığı müdürlük sözlü sınavının objektiflikten uzak olarak gerçekleştirilmesi sebebiyle iptalini talep ettiğimiz davada, Kırıkkale İdare Mahkemesinin 2013/581 E., 2014/117 K. Sayılı kararı ile; Sendikamızın taraf ehliyetine sahip olduğuna kanaat getirilerek davanın esasına girilmiş ve Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 11.09.2013 tarihinde yapılmış olan sözlü sınavın iptaline karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde; komisyon üyeleri tarafından sorulan sorulara adayların vermiş olduğu cevapların ne olduğu ve takdir edilen notların gerekçelerinin ortaya konulmadığı,  sözlü sınavın yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olmasına karşılık, her iki sınav notu arasındaki büyük farklılıkların ortalamayı düşürerek çok sayıda adayın yazılı sınavlardaki başarılarını etkisizleştirdiği, bu sebeple sözlü sınavlara ilişkin değerlendirmenin objektif ve sağlıklı bir şekilde yapılmadığı gerekçelerine yer verilmiştir.

Ayrıca, sözlü sınavda başarısız sayılan Türk Eğitim Sen üyeleri Ali VURGUN, Ramazan TIRNAKSIZ ve Yaşar ARSLAN tarafından açılan bireysel davalarda da, Kırıkkale İdare mahkemesinin 2013/569 E., 2014/129 K. Sayılı kararı, 2013/570 E., 2014/130 K. Sayılı kararı ve 2013/572 E., 2014/131 K. Sayılı kararı ile 11.09.2013 tarihinde yapılmış olan sözlü sınavın iptaline karar verilmiştir.

 

Şubemizin açtığı genel iptalle ilgili karar için tıklayınız

 

Üyemiz Ali VURGUN’un açtığı davada verilen iptal kararı için tıklayınız

 

Üyemiz Ramazan TIRNAKSIZ’ın açtığı davada verilen iptal kararı için tıklayınız

 

Üyemiz Yaşar ARSLAN’ın açtığı davada verilen iptal kararı için tıklayınız