BİLGİ EDİNMELERDE USULLE İLGİLİ YAZIMIZA MEB’İN CEVABI

  

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, öğretmenlerimizin BİMER, MEB Alo 147 ve T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) yapmış oldukları müracaat, bilgi edinme ve şikayetlerde hiyerarşik silsile yolunu takip etmedikleri gerekçesiyle disiplin cezası aldıklarını belirterek konuya ilişkin görüş verilmesini talep etmiştik.

MEB Hukuk Müşavirliğinden gönderilen 12.05.2014 tarih ve 1886789 sayılı görüş yazısında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 6. Maddesinde düzenlenen şekil şartlarının yerine getirilmesinin yeterli olduğu, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 06.04.2005 tarih ve 2005/4 sayılı ilke kararında da, bilgi edinme hakkı açısından devlet memurları için ayrı bir başvuru usulünün öngörülmediğinin belirtildiği, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapılabilmesi için ise öncelikle idari başvuru yollarının tüketilmesi gerektiği, idari başvuru yolları tüketilmeden kuruma yapılan başvuruların ilgili idareye gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

İlgili cevabi yazı için tıklayınız