ENGELLİ PER. YER DEĞİŞTİRME TALEPLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN MEB’E YAZI YAZDIK

 

ENGELLİ PERSONELİN YER DEĞİŞTİRME TALEPLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN MEB’E YAZI YAZDIK 

Bilindiği üzere, 19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10. Maddesi ile 657 sayılı Kanunun 72. maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere "İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır." fıkrası eklenmiştir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmakta olan engelli personelin yer değişikliği işlemlerine ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmayarak ilgililer mağdur edilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz 05.05.2014 tarihli yazımızda, kanun değişikliğine uygun olarak yönetmeliklerde gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması ve engelli personelin mağduriyetinin giderilmesi için talepte bulunmuştuk. Bakanlığın cevabi yazısında talebimizin yapılacak mevzuat değişikliği çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edildiği belirtilmiş, fakat gelinen noktada halen herhangi bir yönetmelik değişikliği söz konusu olmamıştır. Bu sebeple, Bakanlığa tekrar yazılı başvuruda bulunarak; bahsi geçen kanun değişikliği doğrultusunda, kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurun, engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için gerekli yasal değişikliklerin yapılması yönündeki talebimizi yineledik.

 

 

05/05/2014 tarihli yazımız için tıklayınız

 

MEB’in cevabi yazısı için tıklayınız

 

05/08/2014 tarihli yazımız için tıklayınız