MEB OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK

 

26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin;

1) “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinde “tam gün” kavramının tanımının bulunmaması nedeniyle yapılan eksik düzenleme işleminin,

2) “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6.maddenin 1. Fıkrasının a bendinin,

3) “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6.maddenin 1. Fıkrasının c bendinin,

4) “Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44.maddede nöbet görevinin karşılığı olarak ücret öngörülmemesi sureti ile yapılan eksik düzenleme işleminin,

5) “Okul rehber öğretmeni” başlıklı 47. Maddesinde anaokullarına yer vermemek sureti ile yapılan eksik düzenleme işleminin,

6) “Komisyonlar ve Mali Hükümler” başlıklı Dokuzuncu Bölümde yer alan 18/b, 67,68,69,70,71 ve 72. Maddelerin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile Danıştay’da dava açılmıştır.

 

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız