DEVLET MEMURLARI YER DEĞİŞTİRME ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

 

16.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin,

1- 1. Maddesi ile değiştirilen 11. Maddesinin birinci paragrafında yer alan “o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memur” ibaresi ile aynı maddenin üçüncü paragrafının,

2- 2. Maddesi ile değiştirilen 12. Maddesinde “öğrenim” mazeretine yer verilmemesi yönündeki eksik düzenlemenin,

3- 13. Maddesindeki “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden” ibaresinin,

4- 4. Maddesi ile değiştirilen 14/d maddesinde yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibaresinin,

5- 14/e maddesinde eşi 4688 Sayılı yasa kapsamında aylıksız izinde olan sendika genel merkez yöneticisi olanlar ile ilgili herhangi bir düzenlemenin yer almaması yönünde eksik düzenlemenin,

6- 6. Maddesi ile değiştirilen 22. Maddesin de4688 sayılı yasa kapsamında aylıksız izinli olanlar ile ilgili herhangi bir düzenlemenin yer almaması yönünde eksik düzenlemenin

7- 7. Maddesi ile değiştirilen 23/a. Maddesinde 4688 sayılı yasa kapsamında aylıksız izinli olanların hariç tutulmaması yönündeki işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile Danıştay’da dava açılmıştır.

 

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız