MİLLİ EĞİTİM GÖREVDEN ALIRKEN, KAYMAKAM “BAŞARILI” DİYOR!

 

Eğitim kurumu müdürlerinin değerlendirilmesi sürecinde yaşanan haksız, hukuksuz, akıl ve mantık dışı uygulamalara Ankara’nın Kazan İlçesinde iki yeni örnek daha eklenmiştir.

Şahin Ortaokulu Müdürü Servet TAŞDEMİR, çok sayıda aylıkla ödüllendirme, takdir ve teşekkür belgesine, hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerine katılım sertifikalarına, uzman öğretmenlik unvanına sahip, il eğitim denetmenlerince yapılan teftişlerde 2013 yılında 99 puan alan, okuluna 2013-2014 eğitim-öğretim yılında TKY (Toplam Kalite Yönetimi) Kalite Belgesi kazandıran başarılı bir okul müdürü olmasına karşılık, başarısız sayılması için hiçbir somut kriter bulunmamasına rağmen değerlendirme formunda 71 puan verilerek müdürlük görevi sonlandırılmıştır.

Hamdi Eriş Ortaokulu Müdürü Abdülkadir ÖZTÜRK de aynı şekilde uzman öğretmen sertifikasına sahip, çok sayıda aylıkla ödüllendirme, takdir ve teşekkür belgesi bulunan, katıldığı hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerini başarıyla tamamlayan, il eğitim denetmenlerince yapılan teftişlerde 90’ın üzerinde puanlar alarak başarılı olan bir okul müdürü iken yönetici değerlendirme formunda 64,75 puanla görevine son verilmiştir. İlginç olan şu; bu okul müdürlerimize değerlendirme puanları verildikten ve yöneticilik görevleri sonlandırıldıktan sonra 11.09.2014 tarihinde Kazan Kaymakamı Veysel BEYRU tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122. Maddesi uyarınca Başarı Belgesi verilerek ödüllendirilmeleridir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül” başlıklı 122. Maddesinin 1. Fıkrasında: “Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir..” denilmektedir. Oysa ki, yönetici değerlendirme formunda aynı kriterlerden değerlendirmeye tabi tutulan müdürlerimize düşük puanlar verilmesi büyük bir çelişkidir. MEB’de yönetici değerlendirmelerinin ne derece objektif ve sağlıklı şekilde (!) gerçekleştirildiğinin takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

 

 

Başarı belgeleri için tıklayınız.

Ek 1

Ek2