GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İÇİN MEB’E BAŞVURUDA BULUNDUK

  

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen Görevde Yükselme Sınavı soru kitapçıklarında, A kitapçığı 28. Soru, B kitapçığı 31. Sorusunda MEB Müsteşar Yardımcılarının sayısı sorulmuş ve cevap anahtarında doğru cevap 7 (yedi) olarak kabul edilmiştir.

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları” başlıklı 5. Maddesinin 2. Fıkrasında Müsteşar yardımcılarının sayılarının değişmesine ilişkin herhangi bir mevzuat değişikliği Bakanlığa ait web sitesine işlenmemiştir. Dolayısıyla MEB mevzuatının en güncel halinin Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alacağına güvenerek sitenizdeki mevzuattan sınava hazırlanan adaylar bu soruyu yanlış işaretleyerek müsteşar yardımcısı sayısına 5 (beş) cevabını vermişlerdir. Bu durumda olan adaylar kendilerinden kaynaklanmayan bir hatadan dolayı mağdur olmuşlardır.

Türk Eğitim-Sen olarak; Görevde Yükselme Sınavı Sorusunda yer alan MEB Müsteşar Yardımcılarının sayısına ilişkin soruya Bakanlığınızın resmi internet sitesindeki mevzuatın güncel olduğuna güvenerek 5 (beş) cevabını vermiş olan adayların cevaplarının da doğru kabul edilerek değerlendirilmesi hususunda, MEB’e yazılı başvuruda bulunduk.  

  

 İlgili yazımız için tıklayınız