EĞİTİM KONULARIYLA İLGİLİ TBMM`YE SORU ÖNERGELERİ VERİLDİ

 

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut tarafından 03.11.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergeleri verildi. Verilen soru önergelerinde Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’ya sorulan sorular arasında; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Bursa ilinde yapılan değerlendirmede 82,32 puan alan Rıfkı Bölükbaş’ın, verilen puanın sadece o ilde kullanılmasına ve farklı ile yapılan atamalarda yöneticilik görevinin sona ermesine rağmen Gaziantep iline yeniden müdür olarak atanmasının kimler tarafından gerçekleştirildiği ve yönetmeliğe aykırı olarak yapılan bu işlemin iptali ve işlemi yapan kişiler hakkında cezai işlem yapılması konusundaki talimatlarının olup olmadığı, Alan değişikliği konusunda Bakanlığın alan değişikliği takvimini hangi sebeple açıklamadığı ve 2014 yılı alan değişikliğinin ne zaman yapılacağı, alan değişikliği işlemleri iptal edilen ve Mahkeme kararı gereğince mağdur edilen 540 ve 90 saat kursa tabi tutulan zihinsel Engelliler ve Teknoloji Tasarım alanına geçen öğretmenlerimize isteğe bağlı olarak alan değiştirmeleri konusunda çalışmalarının olup olmadığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan öğretmen açığı probleminin ortadan kaldırılması için Bakanlığın ne tür çalışmalar yaptığı ve bu bölgede görev yapan öğretmenlerimize zorunlu hizmet tazminatının getirilmesi konusunda çalışmalarının olup olmadığı, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı kapsamında bir öğretmenimizin bir öğretmenle veya MEB’de çalışan diğer bir eğitim çalışanıyla evli olması durumunda, aile bütünlüğünü sağlayacak yerin MEB tarafından ihtiyaç duyulan yer olarak belirlenmesi durumunda öğretmenlerin mağdur olacağını ve bu maddenin değişmesiyle ilgili bir talimatının olup olmadığı, Öğretmenlerimizin farklı ilde çalışan kamu personeli olmayan eşinin yanına tayin olabilmesi için 3 yıl aynı yerde görev yapmaları  yeni mevzuatla yürürlüğe girdiği ve bu uygulamanın sonlandırılması konusunda çalışmalarının olup olmadığı, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan okul müdürü atamalarındaki mülakat sisteminde komisyon üyelerinin kimlerden oluştuğu, bu üyeleri kimlerin seçtiği, puanlama sisteminin nasıl yapıldığı hususu, Özel Okullara ilişkin olarak, TEOG puanına göre değil, kendi sistemine göre öğrenci aldıkları iddiası karşısında, özel okul puanlama sistemini kullanmak için her okulun MEB’den onay almasının gerekliliği ve bu onayın özel okullar tarafından ayrı ayrı alınıp alınmadığı ve liselere girişte yaşanan sıkıntının ne zaman düzeltileceği hususları yer aldı. 

 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (1) 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (2) 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (3) 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (4) 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (5) 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (6) 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (7) 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (8)