YÖNETMELİKTE EŞ DURUMU İLE İLGİLİ GEÇİCİ MADDE DÜZENLEMESİ İSTEDİK

 

        Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik taslağının 36/1-ç  maddesinin yarattığı infial  Bakanlığa taşındı. Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmede, bu maddenin uygulanmasında rahatsızlık yaşanacağı, “talep edilen yerde kesintisiz” ifadesinin, ülkemiz şartlarında yerine getirilmesinin zorluğu kabul edilmiş, ancak çerçeve yönetmeliğin kendilerini bağladığını belirtmişlerdi. Böyle bir maddenin kabulü halinde, eski yönetmeliğin getirdiği haklardan birçok çalışanın faydalanamayacağı, çalışmaların 2015 Şubat ayında eş durumu tayin hakkı beklerken, kazanılmış haklarının kaybolacağı açıktır. Genel Başkanımız İsmail KONCUK; tarafından MEB ile yapılan görüşmelerde de ifade edildiği gibi  eski yönetmelik bakımından kazanılmış bir hakkın teslim edilmesi açısından, yönetmeliğe geçici bir madde eklenerek 36/1 a, b, c, ç maddelerinin, 2015 Şubat ayında yapılacak özür tayinlerinde, uygulanmayacağı düzenlenebileceğini ve yaşanacak problemin, oluşan haklı infialin Bakanlık tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek MEB’e yazılı başvuruda bulunduk.

 

        İlgili yazımız için tıklayınız