YANDAŞA KAYSERİ’DEN DARBE ÜSTÜNE DARBE: İKİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAHA

 

Hukuk ve hakkaniyet anlayışı ile bağdaşmayan müdür değerlendirmelerine; Türk Eğitim Sen tarafından sessiz kalınmamış ve ülke genelinde mağdurların hakkının savunulması için her türlü hukuki girişimde bulunulmuştur. Kayseri 2. İdare Mahkemesinden gelen yürütmeyi durdurma kararlarını 03.11.2014-10.11.2014 tarihlerinde yapılan haberler ile sitemizde paylaşmıştık. Kayseri İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararları devam ediyor. Kayseri’de bulunan başka üyelerimiz tarafından açılan 2 davada daha Kayseri 2. İdare Mahkemesi Yürütmeyi Durdurma Kararı vermiştir. İlgili YD kararında; “Mahkememizce istenilen davacının müdürlük görevinde başarısızlığına veya yetersizliğine ilişkin bilgi ve belgeler sunulamamasına karşılık, dava konusu değerlendirme formunda, davacının başarısızlığına ve yetersizliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı anlaşıldığından, dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” gerekçesine yer vermiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, hem sendikal anlamda hem hukuki anlamda haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.

 

İlgili karar için tıklayınız (1)

EK-1

EK-2

EK-3

İlgili karar için tıklayınız (2)

EK-1

EK-2

EK-3