BİR YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DA KOCAELİ’NDEN


Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda Kayseri’den gelen 4 yürütmeyi durdurma kararından sonra Kocaeli 1. İdare Mahkemesi de değerlendirme sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin işlem ve bu işleme dayalı olarak müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görmemiş; “  dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin zincirleme şekilde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Türk Eğitim-Sen olarak, müdürlük değerlendirmeleri ile ilgili yargı yolundaki mücadelemiz devam etmektedir.

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız