YANDAŞA KÖTÜ HABER BU DEFA ÇANAKKALE’DEN; DÖRT YÜRÜTMEYİ DURDURMA.

 

Eğitim kurumu yöneticilerinin haksız şekilde düşük puanla değerlendirilmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararlarına bir yenisi de Çanakkale’den eklenmiştir.

Çanakkale İdare Mahkemesinin 2014/910 E. Sayılı ve 31.10.2014 tarihli, 2014/893 E. Sayılı ve 31.10.2014 tarihli, 2014/894 E. Sayılı ve 31.10.2014 tarihli,2014/917 E. Sayılı ve 05.11.2014 tarihli kararlarında; ”..dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve söz konusu değerlendirmenin bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu anlaşıldığından..” yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (1)

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (2)

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (3)

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (4)