SÜBUTA ERMEYEN SUÇLAMA. GÖREV YERİ DIŞINA SÜRGÜN YARGIDAN DÖNDÜ

SÜBUTA ERMEYEN SUÇLAMALARLA GÖREV YERİ DIŞINA SÜRGÜN YARGIDAN DÖNDÜ 

Adana ili, Kozan ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yapan üyemizin Adana ili, Karataş ilçesi, İMKB Çok Programlı Lisesine tarih öğretmeni olarak atamasının yapılmasına dair tesis edilen işlem Adana 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Gerçekleştirilen görev yeri değişikliği işlemine karşı açılan davada Mahkeme tarafından; “Davalı idarece davacıya isnat edilen ve atamaya sebep unsuru olarak belirtilen fiillerin sübuta erdiğinin tam olarak ortaya konulamadığı kanaatine ulaşılmış olmakla davaya konu işlemin davacının ilçe dışına atanmasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” gerekçesine yer verilmek sureti ile; üyemizin başka ilçeye atanmış olması işlemi iptal edilmiştir.

 


İlgi karar için tıklayınız.