NORM FAZLASI ÖĞRETMENE ERTELEME HAKKI VERİLMELİDİR

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 01.10.2014 tarih ve 2014/22 sayılı Genelge’si ile; il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ihtiyaç fazlası durumunda olan öğretmenler ile eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrolarıyla ilişkilendirilmemiş durumda olan öğretmenlerin ; alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına atamalarının yapılacağı duyurulmuştu. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik kapsamındailk defa ve yeniden yönetici görevlendirme süreci başlamış,  görev süresi uzatılmayan okul yöneticilerinden boşalan kadrolar da dahil olmak üzere münhal bulunan eğitim kurumu müdürlüklerine atanma süreci devam etmektedir. Yapılacak olan söz konusu atamalar nedeniyle eğitim kurumlarının norm kadroları değişeceği göz önüne alındığında ve bu değişikliklerin zincirleme şekilde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde olan  ihtiyaç fazlası durumunda olan öğretmenlerin  belirlenmelerini etkileyeceği durumu dikkate alınmalıdır. 

Bu nedenle ileride daha büyük sıkıntılar yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan,  il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde  ihtiyaç fazlası durumunda olan öğretmenler ile eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrolarıyla ilişkilendirilmemiş durumda olan öğretmenlerin ; alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına atama sürecinin ertelenmesi istendi.

 

İlgili yazımız için tıklayınız