YANDAŞI ÜZECEK HABER BU KEZ ŞANLIURFA’DAN;ÜÇ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI


Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda  Kayseri, Kocaeli, Aydın, Çanakkale ‘den sonra Şanlıurfa ’dan da 3 yürütmeyi durdurma kararı geldi. Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi değerlendirme sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin işlem ve bu işleme dayalı olarak müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görmemiş; “Davacı hakkında düzenlenen değerlendirme formunun bazı kısımlarında yer alan değerlendirme puanlarının nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu anlaşılmakta olup dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlı bulunmamaktadır.  Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin zincirleme şekilde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (1)

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (2)

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (3)