ÇANAKKALE’DEN YÜRÜTMEYİ DURDURMALAR HIZ KESMİYOR! VARAN:7-8-9


Çanakkale İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararları devam ediyor. Çanakkale’de bulunan üyelerimiz tarafından açılan 3 davada daha Çanakkale İdare Mahkemesi Yürütmeyi Durdurma Kararı vermiştir. İlgili YD kararlarında; ”..dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve söz konusu değerlendirmenin bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu anlaşıldığından..” gerekçesine yer vermiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak, hem sendikal anlamda hem hukuki anlamda haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.

 

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (1)

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (2)

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (3)