YÜRÜTMEYİ DURDURMA KERVANINA ADANA DA KATILDI; DÖRT YÜRÜTMEYİ DURDURMA

  

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda Adana 1. İdare Mahkemesinden de 4 yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Adana 1. İdare Mahkemesinin 2014/1792 Esas Sayılı ve  19/11/2014 tarihli, 2014/1790 Esas Sayılı ve 13/11/2014 tarihli, 2014/1791 Esas sayılı ve 13/11/2014 tarihli  ve 2014/1787 Esas Sayılı ve 19/11/2014 tarihli kararlarında; ”..dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve söz konusu değerlendirmenin bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu anlaşıldığından..” yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (1)

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (2)

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (3)

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (4)