KIRIKKALE ÜNİ. `YÜZ TANIMA` UYGULAMASINI İPTAL ETTİRDİK

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ "YÜZ TANIMA" UYGULAMASINI İPTAL ETTİRDİK

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinin giriş ve çıkışlarında yapılan ve yüz tanıma özelliği olan personel devam kontrol uygulamasının yasal dayanağının olmadığı, uygulamanın üniversite personelinin kişilik haklarını ihlal ettiği, kişisel verilerin izinsiz kayıt altına alındığı, bu uygulamada personele herhangi bir belge verilmediğinden mesaiye gelmediği iddia edilen personelin bu iddianın aksini ispatlama imkanının olmayacağı ve söz konusu uygulamanın Anayasaya, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve dolayısıyla hukuka aykırı olduğu için iptalini talep etmiş olduğumuz davada; Kırıkkale İdare Mahkemesi “Olayda, personelden kişisel veri alınması kapsamında olan "yüz tanıma sistemi" ile mesai takibi uygulamasının, kamusal alanda da olsa "özel hayatın gizliliği" ilkesi kapsamında bulunduğunun anlaşılması karşısında; uygulamanın sınırlarını usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması göz önüne alındığında, yukarıda belirtilen temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmayan personel devam kontrol sistemiyle ilgili mal alımına ait sözleşmenin iptal edilmesi ve Kırıkkale Üniversitesi'nde görev yapan personelin yüz tanıma sistemi ile mesai takiplerinin yapılması yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” Gerekçesi ile işlemin iptaline karar vermiştir.

 

İlgili karar için tıklayınız