YARGI KARARLARI UYGULANMALI, MÜDÜRLER GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİDİR

 

Okul ve Kurum Müdürlüğünde dört yıllık görev süresini dolduranlar, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” üzerinden değerlendirilmiştir. Ancak değerlendirmeler hukuk ve hakkaniyet anlayışı ile bağdaşmayan bir anlayışla yapılmış; tecrübeli, liyakat sahibi, çalışkan okul müdürlerinin görevinin son bulmasına neden olmuştur. Bu nedenle, ülke genelinde mağduriyet yaşamış olan okul ve kurum müdürleri; şahıslarına 75 altında puan verilmesi işleminin ve bu sebeple Müdür olarak görev yaptıkları okulda görev sürelerinin uzatılmaması işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile konuyu yargıya taşımıştır. Nitekim, bir çok ilde yürütmeyi durdurma kararları verilmiştir.

Anayasa ve İdari Yargılama Usulü Kanunu gereği; yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle açmış olduğu davada yürütmeyi durdurma kararı alan kişilerin müdür olarak görev yaptığı okullarına döndürülmeleri noktasında İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderilmesi hususunda, Türk Eğitim-Sen olarak  Milli Eğitim Bakanlığına yazılı talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız