KOCAELİ’NDEN BİR YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAHA…

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda  Kocaeli 1. İdare Mahkemesinden bir yürütmeyi durdurma kararı daha geldi. Mahkeme, okul yöneticisinin değerlendirme sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin işleme dayalı olarak müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görmemiş; “ Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin zincirleme şekilde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

 

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız