ZONGULDAK’TA ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYEMİZİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

 

Eğitim Kurumları Yöneticilerinin değerlendirilmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda, Zonguldak Şube Yönetim Kurulu üyemiz Vahittin TOMBUL'un yürütmeyi durdurma talepli açtığı  idari davada Zonguldak İdare Mahkemesi talebi kabul ederek; yürütmeyi durdurma isteminin kabulüne karar verdi. Verilen yürütmeyi durdurma isteminin kabulüne ilişkin kararın gerekçesinde; dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyindeki kadroları etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinin anlaşıldığı belirtilmiştir.

 

Ek-1

Ek-2

Ek-3