İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ RED KARARINI BOZDU

 

Eğitim kurumu yöneticilerinin değerlendirilmesi sürecinde kazanılan yürütmeyi durdurma kararlarına bir yenisi de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nden eklenmiştir. Türk Eğitim Sen üyesi tarafından açılan davada, davacıya 73,65 puan verilerek görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması istemi ilk başta yerel mahkeme tarafından reddedilmiştir. Bu karara yapılan itiraz üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurulu’nun 2014/7898 YD itiraz nolu ve 25.11.2014 tarihli kararı ile yerel mahkeme kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir. Kararın gerekçesinde ise hakkında değerlendirme yapılan yönetici için puan verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin dayanağının, somut bilgi ve belge ile açıklığa kavuşturularak ispatlanması gerektiği belirtilmiştir.

 

İlgili karar için tıklayınız