ZONGULDAK BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DE YANDAŞI ÜZDÜ


Eğitim Kurumları Yöneticilerinin değerlendirilmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda; Kastamonu İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma taleplerinin reddine ilişkin kararlara yapılan itirazlar sonucunda Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi itirazların kabulü ile yürütmeyi durdurma istemlerinin kabulüne karar verdi. Verilen kararların gerekçesinde; dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinin anlaşıldığı belirtilerek; yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

 

İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (1)

İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (2)

İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (3)

İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (4)

İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (5)

İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (6)

İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (7)

İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (8)

İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (9)

İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (10)