ADANA 1. İDARENİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI DEVAM EDİYOR

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda Adana 1 İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararları devam ediyor. Adana 1 İdare Mahkemesinden 18 yürütmeyi durdurma kararından sonra 2 yürütmeyi durdurma kararı daha verilmiştir. İlgili yürütmeyi durdurma kararlarda; müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görmemiş;  ”..dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve söz konusu değerlendirmenin bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu anlaşıldığından..” gerekçesine yer vermiştir. Türk Eğitim-Sen olarak, müdürlük değerlendirmeleri ile ilgili yargı yolundaki mücadelemiz devam etmektedir.

 

İlgili karar için tıklayınız (19)

İlgili karar için tıklayınız (20)