ZONGULDAK İDARE MAHKEMESİNDEN 2 YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DAHA

 

Eğitim Kurumları Yöneticilerinin değerlendirilmesi sonucu görevden alınmalarına  ilişkin açılan davalarda, Zonguldak İdare Mahkemesi 2 yürütmeyi durdurma kararı daha vermiştir. Verilen yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçesinde; dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyindeki kadroları etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinin anlaşıldığı belirtilmiştir.

 

 

 

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (2)

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (3)