ÇANAKKALE VE SAKARYA İDARE MAHKEME. YÜRÜT. DURDURMA KARARLARI DEVAM EDİYOR

ÇANAKKALE VE SAKARYA İDARE MAHKEMELERİNDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararları devam ediyor.

Çanakkale İdare Mahkemesinin 2014/938 E. Sayılı ve 26.11.2014 tarihli, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin  2014/1010 E. Sayılı ve 25.11.2014 tarihli  kararlarında; “Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyindeki kadroları etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Çanakkale İdare Mahkemesinin Yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (11)

Sakarya 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (1)