BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDEN İDARE MAHKEME KARARINA VE VALİLİK İTİRAZINA RED

BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDEN İDARE MAHKEME KARARINA VE VALİLİK İTİRAZINA RED (İSTANBUL- ZONGULDAK)

Eğitim Kurumları Yöneticilerinin değerlendirilmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda; Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına karşı Zonguldak Valiliğinin Zonguldak Bölge İdare Mahkemesine yaptığı itiraz, hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. İstanbul 10.İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma talebinin reddine ilişkin karara yapılan itiraz sonucunda İstanbul Bölge İdare Mahkemesi itirazın kabulü ile yürütmeyi durdurma isteminin kabulüne karar verdi. Verilen yürütmeyi durdurma isteminin kabulüne ilişkin kararın gerekçesinde; dava konusu işlem nedeniyle davacının görev unvanı ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyindeki kadroları etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinin anlaşıldığı belirtilmiştir.

 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi için tıklayınız

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi için tıklayınız