HAKSIZ UYGULAMALARA YARGIDAN TOKAT

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararları hız kesmeden devam ediyor.

Zonguldak Türk Eğitim Sen Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Vahittin TOMBUL'un Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına karşı Zonguldak Valiliğinin Zonguldak Bölge İdare Mahkemesine yaptığı itiraz reddedilmiştir.

Aksaray İdare Mahkemesinden 1 (bir) yürütmeyi durdurma, Kocaeli 2.  İdare Mahkemesinden 11  (onbir)  yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Verilen yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçelerinde; dava konusu işlem nedeniyle davacının görev unvanı ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyindeki kadroları etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinin anlaşıldığı belirtilmiştir.

 

Aksaray İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (3)

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (11)

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (12)

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (13)

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (14)

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (15)

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (16)

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (17)

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (18)

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (19)

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (20)

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (21)

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesinin Kararı için tıklayınız