DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINDAN ÜNİ. İLGİLİ ÖNEMLİ GÖRÜŞ

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINDAN ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ ÖNEMLİ GÖRÜŞ 

Türk Eğitim Sen olarak Devlet Personel Başkanlığına gönderdiğimiz 01.12.2014 tarih ve 1817 sayılı yazımızda, Üniversite Genel Sekreteri, Genel Sekreter yardımcısı ve Daire Başkanlarının 657 sayılı Kanun’un 132. maddesinin 4. fıkrası kapsamında değerlendirilmesinin  mümkün olup olmadığı hususunda görüş istemiştik.

Devlet Personel Başkanlığının 09.12.2014 tarih ve 6861 sayılı cevabi görüş yazısında, 657 sayılı Kanun’un 132. maddesinin 4. Fıkrasında, 657 sayılı Kanun’a tabi görev yapan personelden aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenlerin belirtilen süreler itibarıyla atanamayacakları kadroların sayıldığı, üniversitelerin idari teşkilatlanmaları çerçevesinde 657 sayılı Kanun’a tabi Üniversite Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcısı ve Üniversite Daire Başkanı  kadrolarının anılan fıkradaki daire başkanı ve daha üstü kadroların kapsamında bulunması sebebiyle sözkonusu kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanun’un 132. maddesinin 4. Fıkrasının uygulanması gerektiği mütalaa edilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı’nın ilgili görüş için tıklayınız