4/C`LİLERLE İLGİLİ BELİRSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNİ İSTEDİK

 

Bilindiği üzere, 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun’un 66. Maddesi ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesinde yapılan değişiklikle, 4/C’li personelin “yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar” istihdam edilebilecekleri, bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususların Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği düzenlenmiştir. 2015 yılı için geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi beklenen geçici personel istihdamına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı henüz yayınlanmadığı için 4/C’li personelin hizmet sözleşmelerinin bu yıl sonunda feshedilip feshedilmeyeceğine dair belirsizlik yaşanmaktadır. Ayrıca, ek ödeme hakkını yargı kararıyla elde eden 4/C’li personelin ek ödemelerinin ne şekilde hesaplanacağına dair de tereddütler söz konusudur.

 Türk Eğitim-Sen olarak Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderdiğimiz yazılarda, 4/C’li personelin hizmet sözleşmelerinin 2015 yılında kesintisiz devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliğin bir an önce giderilmesi ve ek ödeme hakkını yargı kararıyla elde eden 4/C’li personele ödenecek ek ödemenin hesabına ilişkin tereddütlerin sona erdirilmesi için ilgili kurumların bilgilendirilmesi hususunda talepte bulunduk.

 

Devlet Personel Başkanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız

Maliye Bakanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız