TALEBİMİZ KARŞILIK BULDU: 4/C SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLMEYECEK

 

Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak 4/C’li personelin çalışma koşullarının diğer kamu personeli ile aynı seviyeye yükseltilmesi, mali ve özlük haklara ilişkin mağduriyetlerinin giderilmesi için her platformda sesimizi duyurmaya çalışmaktayız. Yetkili makamlarla yaptığımız yazışmalarda, ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz eylemlerimizde ve açtığımız davalarda sürekli bu taleplerimizi yineleyerek hak mücadelesi vermekteyiz.

Sendikamız tarafından 4/C’li personelin hizmet sözleşmesinde geçen “..bu sözleşme 01.08.2009 tarihinden 31.12.2009 tarihine kadar geçerlidir..” ibaresine dava açılmış, süreç içerisinde tepkilere bağlı olarak 4/C’li personelin her yıl yenilenen sözleşmelerinde çalışma süresi bir önceki yıla göre biraz daha yükseltilmiştir. Danıştay 11. Dairesinin 2010/3811 E. Sayılı dosyası ile; 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında geçen  “.bir mali yılda 11 ayı geçmemek üzere..” ibaresinin iptali istemiyle açtığımız dava devam etmekte iken, bir sonraki yıl için yılda 11 ay 28 gün olarak belirlenmiştir. Son olarak da, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun’un 66. Maddesi ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesinde yapılan değişiklikle, 4/C’li personelin yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebileceklerine ilişkin yasal düzenleme getirilmiş, bu konuya ilişkin esasların Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği düzenlenmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderdiğimiz 24.12.2014 tarihli yazılarda, 4/C’li personelin hizmet sözleşmelerinin 2015 yılında kesintisiz devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliğin bir an önce giderilmesini talep etmiştik. Bu girişimimiz neticesinde, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen 29.12.2014 tarih ve 7422 sayılı yazıda, 4/C’li personelin 2014 yılında imzalanan hizmet sözleşmelerinin 31.12.2014 tarihine kadar uygulanacağı, 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yeni sözleşme imzalanacağı, 4/C’li personelin yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdamları yasal yükümlülük olduğundan, bundan sonra yeni bir sözleşme imzalanmadan mevcut sözleşmeleri ile yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilecekleri belirtilmiştir. Böylelikle, uygulamada zaten her yıl yenilenen sözleşmelerle yılda 11 ay 28 gün geçicilikten uzak şekilde çalışan 4/C’li personelin kesintisiz istihdamının yolu açılmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak 4/C’li personelin hakları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ek ödeme hakkı başta olmak üzere, diğer yoksun kaldıkları mali ve özlük haklarının yasal düzenlemede yerini alması, kamudaki personel statüsüne bağlı ayrımların ortadan kalkması ve çalışma koşullarının eşitlenmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. 

 

Konu ile ilgili önceki haberimiz için tıklayınız

 

DPB’nin ilgili görüşü için tıklayınız