YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI DEVAM EDİYOR…

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararları yağmur gibi devam ediyor.

Zonguldak Türk Eğitim Sen üyesi Mustafa ÖZTÜRK’ün Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına karşı Milli Eğitim Bakanlığının Zonguldak Bölge İdare Mahkemesine yaptığı itiraz reddedilmiştir.

 İzmir Türk Eğitim-Sen üyesi Mustafa SARI’ya 74,5 puan verilerek görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması istemi ilk başta yerel mahkeme tarafından reddedilmiştir. Bu karara yapılan itiraz üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurulu’nun 2014/1978 YD itiraz nolu kararı ile yerel mahkeme kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir.

 Antalya 2. İdare Mahkemesinden 3 yürütmeyi durdurma, Eskişehir 1. ve 2. İdare Mahkemesinden 6 yürütmeyi durdurma, Isparta İdare Mahkemesinden 9 yürütmeyi durdurma, İzmir 1. ve 2. İdare Mahkemesinden 6 yürütmeyi durdurma, Zonguldak İdare Mahkemesinden 1 yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Verilen yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçelerinde; dava konusu işlem nedeniyle davacının görev unvanı ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyindeki kadroları etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinin anlaşıldığı belirtilmiştir.

Antalya 2.  İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (4)

Antalya 2.  İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (5)

Antalya 2.  İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (6)

Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(6)

Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(7)

Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(8)

Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(9)

Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(10)

Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(11)

Isparta  İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı ve Liste için tıklayınız (9)

İzmir 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(14)

İzmir 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(15)

İzmir 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(16)

İzmir 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(17) 

İzmir 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(18) 

İzmir 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(19) 

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız

Zonguldak İdare Mahkemesinin Yürütmeyi durdurma Kararı için tıklayınız (8)

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesinin Kararı için tıklayınız