ÇEŞME MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA İZNİ…

 

Çeşme Kaymakamlığı tarafından hakkında yapılan ön inceleme sonucunda  Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç’un kanun, yönetmelik ve mevzuata göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, bununla birlikte görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görev süresi uzatılacak eğitim kurumu yöneticilerinin mağduriyetine ve kamu zararına neden olduğu Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirmelerde, A tipi kurum Müdürü Tümen AKSU’ya toplam kırk puan üzerinden sıfır, B tip kurum müdürü Salih AKDENİZ’e toplam kırk puan üzerinden sıfır, D tipi kurum müdürü Emrullah DİKEÇ’e toplam yetmiş puan üzerinden sıfır puan vermiş olmasıyla objektif bir değerlendirme yapmadığı dolayısıyla görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği sonuç ve kanaatine varıldığından hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 3. ve 6.maddeleri uyarınca Soruşturma İzni verilmesine karar verilmiştir. 

Çeşme Kaymakamlığı yazısı için tıklayınız