ÇERÇEVE YÖNETMELİKTEKİ 3 YIL ŞARTININ DÜZELTİLMESİNİ İSTEDİK

 

16.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yayımlanan yönetmeliğin 4. Maddesi ile değiştirilen 14/d maddesinde “d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir” hükmü sebebi ile   tüm memurların eş mazeretine bağlı yer değiştirmeleri neredeyse imkansız hale gelmiştir.

Bu nokta da aile bütünlüğünü korumakla görevli olan devletin eşleri kesintisiz sigorta primi yüzünden birleştirmemesinin hakkaniyetli olmadığı, eş durumu mazereti sebebi ile yer değiştirebilmek için sigorta priminin 3 yıl kesintisiz ödemesi şartı aranılan kişiler ile eşi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin bu mazeretleri arasında bir fark olmadığı bir tarafa verilen hakkın diğer tarafa verilmemesinin anayasanın eşitlik ilkesine de aykırılık olduğu vurgulanarak; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılarak eş durumu mazeretine bağlı yapılacak yer değişiklikleri için aranılan “kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek” şartının kaldırılmasının sağlanarak daha makul ve eşleri mağdur etmeyecek bir düzenlemenin yapılması hususunda Türk Eğitim-Sen olarak Başbakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız