ARTVİN YURDU`NA USULSÜZ MÜDÜR GÖREVLENDİRMESİNE İTİRAZ ETTİK


Türk Eğitim-Sen tarafından sınavsız yurt müdürü kadrolarına yapılan atamaların dayanağı Yönetmelik hükmünün Danıştay 5. Dairesince yürütmesinin durdurulduğundan bahisle, anılan yargı kararı uygulanarak sınavsız yapılan yurt müdürü atamalarının iptal edilmesi istemiyle konu tarafımızca yargıya taşınmıştı. Bunun üzerine Ankara 14. İdare Mahkemesi 2014/1252 Esas Numaralı ve 16.9.2014 tarihli kararı ile sınavsız yapılan yurt müdürlüğü atamalarının yürütmesini durdurmuştu. Bu suretle; Artvin Fen Lisesinde öğretmen olarak görev yapmakta iken Artvin Yurt Müdürlüğüne atanan Tamer YILDIRIM’ın ataması da bu karar doğrultusunda iptal edilmiştir ve yerine Artvin Yurt Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.

Ancak, Yüksek Öğrenim ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 05.01.2015 tarih ve 84806224-903.07.01-9sayılı işlem ile, tekraren Tamer YILDIRIM’ı yurt müdürü olarak görevlendirmiştir. Bu uygulama açıkça yargı kararının arkasından dolanma anlamı taşımakta ve hiçbir hukuki gerekçeye dayanmamaktadır. Yurt Müdürlüğü kadrosunda mevcut bir görevlendirme varken; yapılan bu değerlendirmenin kamu yararı ile izahı da mümkün değildir.

Yargı kararına, hakka, hakkaniyete bütünüyle aykırı olan; Tamer YILDIRIM’ın yurt müdürlüğüne görevlendirilme işlemin iptali istemiyle Türk Eğitim Sen olarak Yüksek Öğrenim ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunduk.

Belirtmek isteriz ki; Türk Eğitim-Sen olarak kamu vicdanının sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapılan tüm usulsüzlüklere karşı takibimiz devam etmektedir ve davam edecektir.

İlgili yazımız için tıklayınız