YURT-KUR ÇALIŞANLARININ SORUNLARI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDUK

 

Türk Eğitim Sen olarak, Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderdiğimiz yazıda, Yurt Yönetim Memurlarının; gece ya da hafta sonu veya milli ve dini bayramlarda yaptıkları görev karşılığında verilen “fazla mesai” ücretinin, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlere ödenmesi düşünülen “nöbet” görevi ücreti emsal alınarak nöbet ücreti ödenmesi yönünde gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istedik.

Ayrıca, Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderdiğimiz yazıda, 29.11.2014 tarih ve 29190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile ilgili olarak, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, ülke genelinde iller ve unvanlar itibarıyla bütün kadroların duyuruya açılmasını, şube müdürü, yurt müdürü, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman kadroları ile yurt müdür yardımcısı, şef ve benzeri kadroların ayrı ayrı duyuruya çıkarılması, şube müdürlüğüne atanma imkânı bulamayanların şeflik kadrosuna, yurt müdürlüğüne atanma imkanı bulamayanların da yurt müdür yardımcısı kadrolarına atanma imkanı verilmesini, yönetmeliğin 8. maddesinde unvan değişikliğine tabi kadrolar sayılırken “ve benzeri” ifadesinden hangi unvanların kastedildiği hususunun açıklığa kavuşturulmasını, yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarında görev yapan ve yüksek okul mezunu olanların da memur kadroları dışında en azından şef kadrosuna başvuru yapabilmelerine yönelik düzenleme yapılmasını talep ettik.

 

Maliye Bakanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız

YURTKUR Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı için tıklayınız

Gençlik ve Spor Bakanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız

YURTKUR Genel Müdürlüğüne Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile ilgili yazdığımız yazı için tıklayınız