BOZÜYÜK MEM EVLERE ŞENLİK

 

Bilecik İli Bozüyük İlçesinde sendika üyemiz Muhittin YETİŞ okul müdürü olarak görev yapmakta iken  14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. maddesiyle 652 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 10. Maddesi ile görevine son verilmiştir. 10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme formu üzerinden yapılan değerlendirilmede 69.03 puan alarak başarısız sayılmıştır.

Ek-1 Değerlendirme formu üzerinden yapılan değerlendirilme sonucunda 69.03 puan alması işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali için dava açmış, Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 30.12.2014 tarih ve 2014/1082E sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı almıştır.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sendikamız üyesini değerlendiren kıdemli öğretmen, kıdemi az  öğretmen, öğretmen kurulu tarafından seçilen 2 öğretmenden 15.01.2015 tarih ve 467316 sayılı yazı ile değerlendirme  formunda “evet” dedikleri soruların somut bilgi ve belgeleri istenilerek 16.01.2015 tarihine kadar elden teslim etmeleri istenilmiştir.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sendikamız üyesine verilen düşük puanın gerekçeleri somut belgelerle ispatlanamamışken, değerlendirme yapan öğretmenlerin verdiği olumlu değerlendirmelerin gerekçesinin yine değerlendirme yapan öğretmenlerden istenilmesi anlamak mümkün değildir. Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kendini mahkeme makamının yerine koyarak bu belgeleri öğretmenlerden özellikle elden istenilmesi aslında değerlendirme yapan öğretmenlere baskı kurulmak istendiğini göstermektedir.

Hukuken; olumlu olarak takdir edilen soruların somut bilgi ve belgelerle ispatlanması gerekmemektedir. Aksine olumsuz takdir edilen değerlendirmelerin belge ile ispat mümkündür.   Sendikamız üyesinin mağduriyetine sebep olan bizzat Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüdür. Bu nedenle de verdiği olumsuz puana esas belge sunma yükümlülüğü de onlara aittir. Değerlendirme yapan kişiler sendikamız üyesinin mağduriyetine sebep olmadığından ve olumlu yönde değerlendirme yaptığından bu maddeler hakkında somut belge verme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Bu gerekçeler ile Milli Eğitim Bakanlığına Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve tarafımıza bu konuda bilgi verilmesi hususunda yazılı başvuruda bulunduk.

 

Bozüyük M.E.M. yazısı için tıklayınız.

 

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.