2. DEĞERLENDİRMELERDE BELGE BULMAK İDARENİN İŞİDİR

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda ülke genelinde bir çok üyemiz yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde, kişiler hakkında yapılan değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı, yöneticilik görevinde başarısız sayılmalarını haklı kılan somut bilgi ve belgelerin idare tarafından sunulamadığı belirtilmiştir. Bilindiği üzere yargı kararının idareye tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde uygulanması yasal bir zorunluluktur. Ancak, yürütmeyi durdurma kararının uygulanması sürecinde, bazı İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yargı kararı gereği yeniden değerlendirme yapılacak müdürlerden kendilerine olumlu puan verilmesini gerektirecek somut bilgi ve belgelerin ayrı ayrı dosyalanarak teslim edilmesi istenmiştir. Bir başka deyişle, değerlendirme formu üzerinden yapılacak değerlendirmede, yöneticilik görevinde başarılı olup olmadığını ispat yükü usule aykırı biçimde tamamen söz konusu müdürlere yüklenmeye çalışılmaktadır. 

Mahkeme kararından da açıkça anlaşılacağı üzere, değerlendirmenin objektif ve somut gerekçelere dayandığını ispatla mükellef olan taraf idaredir. Kaldı ki, yürütmeyi durdurma kararının verilmesinin sebebi, yapılan değerlendirmenin objektifliğini ispata yarar somut bilgi ve belgelerin idare tarafından mahkemeye sunulamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Kendisinden bu şekilde belge istenen müdürlerimiz için itiraz dilekçesi ve örnek suç duyurusu dilekçesi Genel Merkezimizce hazırlanmış olup ektedir.

 

   

Kendisinden belge istenen kişiler ile ilgili itiraz dilekçesi örneği için tıklayınız.

Belge verme zorunluluğu idareye ait olduğu halde kendisinden belge istenen kişiler ile ilgili suç duyurusu dilekçe örneği için tıklayınız.