YÖNETİCİ GÖREV. YÜRÜT. DURDURMA VE ESASTAN KARAR. GELMEYE DEVAM EDİYOR…

YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE ESASTAN KARARLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR…


Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararları yağmur gibi devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda Kayseri’den 3 iptal kararı, Çanakkale İdare Mahkemesinden 2 iptal kararı geldi.  “…dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

  Adana 1. Ve 2. İdare Mahkemesinden 3 yürütmeyi durdurma, Antalya 2. İdare Mahkemesinden 1 yürütmeyi durdurma, Eskişehir 1. ve 2. İdare Mahkemesinden 4 yürütmeyi durdurma (Bilecik şubemiz üyelerinden), Eskişehir 1. ve 2. İdare Mahkemesinden 20 (Kütahya Şubemiz üyelerinden), İstanbul 8 ve  9. İdare Mahkemesinden 4 yürütmeyi durdurma, Mersin 2. İdare Mahkemesinden 3 yürütmeyi durdurma, Osmaniye Şubemizin üyemiz Turabi KURU adına  açtığı Adana 1. İdare Mahkemesinden ilk  yürütmeyi durdurma, Sakarya 1. İdare Mahkemesinden 1 yürütmeyi durdurma (Bolu Şubemiz üyesi), Samsun 2. İdare Mahkemesinden 14 yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.  Verilen yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçelerinde; dava konusu işlem nedeniyle davacının görev unvanı ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyindeki kadroları etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinin anlaşıldığı belirtilmiştir.

Adana 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (Osmaniye) (26)

Adana 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (27)

Adana 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (28)

Adana 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (29)

Antalya 2.  İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (7)

Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(12)

Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(13)

Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(14) 

Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(15)

Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (Kütahya) (16)

Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız  (Kütahya) (17)

Eskişehir 1. Ve 2. İdare Mahkemesinden 18 Kişilik Liste (Kütahya)

 

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(1)

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(2)

İstanbul 9. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(3)

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız(4)

Mersin 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (1)

Mersin 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (2)

Mersin 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (3)

Sakarya 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (Bolu)(6)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (1)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (2)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (3)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (4)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (5)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (6)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (7)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (8)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (9)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (10)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (11)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (12)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (13)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (14)

Çanakkale İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (1)

Çanakkale İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (2)

Kayseri 2. İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (2)

Kayseri 2. İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (3)

Kayseri 2. İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (4)