ŞUBE MÜDÜRLERİ HAVUZA GÖNDERİLDİ 76. MADDEDEN 2 ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI

 

MEB NE YAPTIĞINI BİLİYOR MU? ŞUBE MÜDÜRLERİ HAVUZA GÖNDERİLDİ 76. MADDEDEN 2 ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI

Milli Eğitim Bakanlığı 657 sayılı yasanın 76. Maddesi kapsamında Bakanlık Merkez Teşkilatına Şube Müdürü ataması yapılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde  Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinde şube müdürü olarak atanabilmek için yazılı ve sözlü sınava girmek, bu sınavların aritmetik ortalamasının alınarak oluşturulan başarı sıralamasına göre de ilan edilen kadrolara başvuruda bulunulması gerekmekte iken Bakan onayı ile yapılan bu atamalar hukuka aykırıdır.

Bakanlığa yargısal içtihatlar ışığında yapılan atamaların iptal edilmesini ve sendikamıza bu konuda bilgi verilmesi hususunda yazılı başvuruda bulunulmuştur.

Türk Eğitim-Sen olarak daha önce 76. Madde kapsamında kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilmeden yapılan atamaların iptali için davalar açmıştık. Bu konuda da gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır.

 

İlgili yazı için tıklayınız