YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE ESASTAN YENİ KARARLAR

  

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararları yağmur gibi devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda Afyonkarahisar İdare Mahkemesinden 6 iptal kararı geldi.  “…dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Hatay İdare Mahkemesinden 21 yürütmeyi durdurma  Ordu İdare Mahkemesinden 6 yürütmeyi durdurma (Giresun şubesi üyelerimizden) Samsun 1 ve 2. İdare Mahkemesinden 13 yürütmeyi durdurma Ayrıca Amasya Şubesi üyelerimiz adına Samsun 2. İdare Mahkemesinden 6 yürütmeyi durdurma,  Tokat İdare Mahkemesinden 1 yürütmeyi durdurma kararı  verilmiştir.  Verilen yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçelerinde; dava konusu işlem nedeniyle davacının görev unvanı ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyindeki kadroları etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinin anlaşıldığı belirtilmiştir.

 

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (1)

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (2)

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (3)

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (4)

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (5)

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Kararı için tıklayınız (6)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (11)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (12)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (13)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (14)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (15)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (16)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (17)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (18)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (19)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (20)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (21)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (22)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (23)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (24)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (25)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (26)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (27)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (28)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (29)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (30)

Hatay İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (31)

Ordu İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (Giresun Şubesi Üyeleri Adına) (1)

Ordu İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (Giresun Şubesi Üyeleri Adına) (2)

Ordu İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (Giresun Şubesi Üyeleri Adına) (3)

Ordu İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (Giresun Şubesi Üyeleri Adına) (4)

Ordu İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (Giresun Şubesi Üyeleri Adına) (5)

Ordu İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı tıklayınız (Giresun Şubesi Üyeleri Adına) (6) 

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (14)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (15)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (16)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (17)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (18)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (19)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (20)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (21)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (22)

Samsun 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (23)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (24)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (25)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (Amasya Şubesi Üyelerimizden) (27)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (Amasya Şubesi Üyelerimizden) (28)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (Amasya Şubesi Üyelerimizden) (29)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (Amasya Şubesi Üyelerimizden) (30)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (Amasya Şubesi Üyelerimizden) (31)

Samsun 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız (Amasya Şubesi Üyelerimizden) (32)

Tokat İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (1)