4/C`LİLERE EK ÖDEMEYLE İLGİLİ ÖNEMLİ VE YENİ KARAR

 

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 4/C’li personel statüsünde görev yapan üyemiz Olcay AKSU adına Türk Eğitim Sen olarak 2011 yılında açmış olduğumuz davada, Ordu İdare Mahkemesinin 2013/1240 E., 2014/1670 K. Sayılı ve 27.11.2014 tarihli kararıyla; üyemizin diğer personele ödenen ek ödemeden yararlandırılmamasına ilişkin işlemin 01.01.2010 tarihinden sonraki ilk uygulamaya dair kısmının iptaline, yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihi olan 30.10.2011 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde; “..atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olup, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı açıktır.” denilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız